AKTUALNOŚCI
2015-03-16
OBOWIĄZEK SZKOLNY I PRZEDSZKOLNY
W związku z licznymi pytaniami rodziców w kwestii realizacji obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego w klasie 0, tzw. "zerówki" oraz możliwości odroczenia obowiązku podjęcia nauki w klasie pierwszej, informujemy, że zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty:

-- dzieci 5 letnie urodzone w roku 2010 od września 2015 r. muszą podjąć obowiązek przedszkolny - zerówkę, którą mogą spełniać w przedszkolu lub w szkole podstawowej;
-- dzieci 6 letnie urodzone w roku 2009 mogą podjąć edukację szkolną w klasie pierwszej lub w przypadku nieosiągnięcia dojrzałości szkolnej zostać jednorazowo odroczone i ponownie realizować zerówkę w przedszkolu (opinia z poradni);
-- dzieci 6 i 7 letnie urodzone w roku 2009 i 2008, które z uwagi na występujące deficyty lub stan zdrowia, wymagają dodatkowych zajęć wspierających i terapeutycznych, mają prawo do dwukrotnego odroczenia podjęcia obowiązku nauki w klasie pierwszej i mogą ponownie realizować klasę "0" w przedszkolu.Jak co roku, również w nowym roku szkolnym 2015/2016, dzieci 5 letnie ur. w roku 2010 będą mogły spełniać obowiązek zerówki w naszym przedszkolu, gdzie poza realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego, mają zapewniony wydłużony czas pobytu, w stosunku do czasu zapewnianego przez szkołę, ze zwiększoną opieką pedagogiczną, szeregiem zajęć dodatkowych oraz wyżywieniem.
Dzieci 6 i 7 letnie, winreplicas.com
które z uwagi na stan zdrowia lub deficyty mają odroczony obowiązek szkolny i wymagają dodatkowych działań wspierających, również mogą bezpłatnie spełniać obowiązek przedszkolny w naszym przedszkolu, gdzie poza realizacją podstawy programowej, mają zapewniony szereg dodatkowych zajęć terapeutycznych oraz wyżywienie.


Wykonanie: Planfirm.pl