O PRZEDSZKOLU
Jesteśmy przedszkolem zajmującym się wczesną edukacją i wychowaniem dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w środowisku integracji społecznej. Swoją działalność prowadzimy od 2006 r.
Każdego roku do naszych przedszkoli uczęszcza około 150 dzieci, w tym około 40 niepełnosprawnych.

Proces edukacji, wychowania i rozwój psychomotoryczny naszych dzieci leży w rękach 29 nauczycieli, 14 pedagogów specjalnych, w tym oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagoga, 3 fizjoterapeutów, 3 terapeutów SI, 3 logopedów, 2 terapeutów neurologopedycznych, psychologa, diagnosty psychologiczno - pedagogicznego, nauczyciela rytmiki - muzykoterapeuty oraz dogoterapeuty i hipoterapeuty.
Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego i specjalnego pełni Zachodniopomorski Kurator Oświaty.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 18.00. Pełnimy dyżur także we wszystkie przerwy świąteczne, ferie i wakacje (jeżeli zachodzi taka potrzeba).

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kadrą pedagogiczną.
Efekty i przebieg naszej pracy można obejrzeć w galerii.

Od kilku lat posiadamy Certyfikat Rzetelnej Firmy.


Wykonanie: Planfirm.pl