O przedszkolu

Jesteśmy przedszkolem zajmującym się wczesną edukacją i wychowaniem dzieci sprawnych i niepełnosprawnych w środowisku integracji społecznej. Swoją działalność prowadzimy od 2006 r.
Każdego roku do naszych przedszkoli uczęszcza około 150 dzieci, w tym około 40 niepełnosprawnych.

Proces edukacji, wychowania i rozwój psychomotoryczny naszych dzieci leży w rękach nauczycieli, pedagogów specjalnych, w tym oligofrenopedagogów, surdopedagogów, tyflopedagoga,  fizjoterapeutów,  terapeutów SI, logopedów,  terapeutów neurologopedycznych, psychologa, diagnosty psychologiczno – pedagogicznego, nauczyciela rytmiki – muzykoterapeuty oraz dogoterapeuty i hipoterapeuty.
Nadzór pedagogiczny nad realizacją podstawy programowej wychowania przedszkolnego kształcenia ogólnego i specjalnego pełni Zachodniopomorski Kurator Oświaty .

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 – 18.00. 

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą oraz kadrą pedagogiczną.
Efekty i przebieg naszej pracy można obejrzeć w galerii.

Od kilku lat posiadamy Certyfikat Rzetelnej Firmy.

https://wizytowka.rzetelnafirma.pl/406J9B0U

Nasza galeria

Przedszkole Szczecińska 33
Przedszkole Woj. Polskiego 47A
Przedszkole B. Prusa 20